Dziś jest

WtorekImieniny
16Gawła
paŸździernika 2018Ambrożego

Archiwum aktualnośœci

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Konkurs ofert

Piątek, 5 stycznia 2018


Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących.
Zadanie polega na:
a) zorganizowaniu transportów żywności z Banku Żywności do magazynu żywności w Szczecinku,
b) prowadzeniu magazynu żywności,
c) wydawaniu żywności mieszkańcom Szczecinka w punkcie wydawania żywności.
Na jego realizację w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 20 000 zł.
Składanie ofert na realizację zadania następuje do 25 stycznia 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Dystrybucja artykułów spożywczych w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek.